Projekter


Civilsamfundet og det Globale Civilsamfund

Projekt: Civilsamfundets Globale Rolle?

Dette delprojekt funderer spørgsmålet om et 'globalt civilsamfund' i en undersøgelse af hvordan nationale civilsamfundsaktører, herunder dansk civilsamfund, forhandler og indgår i transnationale politiske rammer for ageren. Denne forhandlingsproces er bestemmende for om i hvilken grad og i givet fald i hvilken form et globalt civilsamfund kan identificeres. Til dette formål bygger projektet på en multi-lokaliseret og komparativ etnografi af internationalt administrerede retsstatsreformer og humanitær governance i konflikt- og post-konfliktramte lande. Projektets cases er udvalgt på baggrund af civilsamfundsaktørers omfattende - men også meget omstridte - involvering i og indflydelse på offentlige anliggender, der traditionelt har været underlagt statens magt og ansvar. Danske civilsamfundsaktører har været og er stadigt dybt involverede i retsstats- og humanitære reformer i Kosovo, Afghanistan, Irak og Syrien og indgår dermed i dannelsen af og forhandlingerne omkring trasnationale politiske rammer for ageren med andre nationalt forankrede civilsamfundsaktører. Disse rammer er grundet deres transnationale karakter åbne for sammenstød mellem civilsamfundsaktører omkring formuleringen af fælles mål og handling. Projektet følger og kortlægger, hvordan en række civilsamfundsaktører, der strækker sig fra NGOer, frivillige og medier til konsulenter og akademikere, etablerer forbindelser mellem hinanden gennem forhandlinger og formuleringer af fælles visioner, som adresserer hvilken rolle international ret burde påtage sig, samt hvordan international ret skal anvendes i praksis for at imødekomme humanitære værdier og begreber om sikkerhed og rettigheder. 

Delprojektet bidrager til aktuelle debatter inden for Internationale Relations (IR), international retsteori, og International Politisk Økonomi (IPE) om eksperter og ekspertnetværker, der arbejder inden for både offentlige og private områder med det formål at skabe mål og modeller for reform- og udviklingsprocesser.

Projektet varetages af Maj Grasten.
 

Tilbage

Nyheder

25-06-2019
I øjeblikket er 21 CISTAS publikationer nu tilgængelige, Yderligere 15 vil blive udgivet inden for et år.
 
 


25-06-2019
CISTAS inviterer dig til en workshop med Elisabeth Clemens
 
 

Professor i Sociologi ved University of Chicago er i øjeblikket på besøg hos CISTAS. Den 26. juni er der arrangeret en workshop om process-relational sociology and comparative research.
24-06-2019
Konference sæson hos CISTAS
 
 

I øjeblikket deltager CISTAS forskellige konferencer verden over.
24-06-2019
Yderligere ni publikationer fra CISTAS
 
 

Yderligere ni publikationer fra CISTAS er blevet tilføjet til Publikationer.
29-03-2019
SPECULATING ON CHAOS IN THE ERA OF FINANCIALISED POPULISM
 
 

En talk og workshop med Prof. Aris Komporozos-Athanasiou d.12 april på CBS. Tilmelding kræves.