Projekter


Civilsamfundet og det Globale Civilsamfund

Projekt: Civilsamfundets Globale Rolle?

Dette delprojekt funderer spørgsmålet om et 'globalt civilsamfund' i en undersøgelse af hvordan nationale civilsamfundsaktører, herunder dansk civilsamfund, forhandler og indgår i transnationale politiske rammer for ageren. Denne forhandlingsproces er bestemmende for om i hvilken grad og i givet fald i hvilken form et globalt civilsamfund kan identificeres. Til dette formål bygger projektet på en multi-lokaliseret og komparativ etnografi af internationalt administrerede retsstatsreformer og humanitær governance i konflikt- og post-konfliktramte lande. Projektets cases er udvalgt på baggrund af civilsamfundsaktørers omfattende - men også meget omstridte - involvering i og indflydelse på offentlige anliggender, der traditionelt har været underlagt statens magt og ansvar. Danske civilsamfundsaktører har været og er stadigt dybt involverede i retsstats- og humanitære reformer i Kosovo, Afghanistan, Irak og Syrien og indgår dermed i dannelsen af og forhandlingerne omkring trasnationale politiske rammer for ageren med andre nationalt forankrede civilsamfundsaktører. Disse rammer er grundet deres transnationale karakter åbne for sammenstød mellem civilsamfundsaktører omkring formuleringen af fælles mål og handling. Projektet følger og kortlægger, hvordan en række civilsamfundsaktører, der strækker sig fra NGOer, frivillige og medier til konsulenter og akademikere, etablerer forbindelser mellem hinanden gennem forhandlinger og formuleringer af fælles visioner, som adresserer hvilken rolle international ret burde påtage sig, samt hvordan international ret skal anvendes i praksis for at imødekomme humanitære værdier og begreber om sikkerhed og rettigheder. 

Delprojektet bidrager til aktuelle debatter inden for Internationale Relations (IR), international retsteori, og International Politisk Økonomi (IPE) om eksperter og ekspertnetværker, der arbejder inden for både offentlige og private områder med det formål at skabe mål og modeller for reform- og udviklingsprocesser.

Projektet varetages af Maj Grasten.
 

Tilbage

Nyheder

04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.
22-08-2018
Cistas får tilknyttet et Marie Skodlowska-Curie Post-Doctoral Fellowship september 2018.
 
 


01-08-2018
Ph.D projekt: Selvorganiserede netværk og fællesskaber, demokratisk styring og sociale medier.
 
 

Copenhagen Business School åbner op for ansøgninger til Ph.d. projekt, som en del af CISTAS forskningsprojekt. Ansøgningsfrist 1.10.2018
29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten