Projekter


Det "gode" og det "onde" civilsamfund


Civilsamfundet fremstilles ofte som et område udenfor staten og markedet, hvor organisationer og individer interagerer, mødes og fordrer fælles interesserer udenfor og i opposition til politiske og økonomiske logikker og tankemåder. Denne opfattelse opretholder og producerer en skarp adskillelse mellem stat, marked og civilsamfund, som hinder en forståelse af hvordan de er tæt sammenvævede. Dette projekt hævder, at adskillelsen mellem stat, marked og civilsamfund konstant produceres i diskurser om stat og civilsamfund, men at den ikke blot er en neutral beskrivelse af deres forhold, men en specifik konstruktion af hvad civilsamfund er.

Projektet anskuer civilsamfund som et politisk omstridt begreb og analyserer akademiske og politiske diskurser om civilsamfund i Danmark siden 1970erne som centrale i skabelsen af sociale forestillinger som strukturerer den sociale virkelighed og skaber stat, marked og civilsamfund som adskilte enheder med deres egne logikker og værdier. Diskurser om civilsamfund, der behandler det som en særlig sfære adskilt fra stat og marked er med til at konstruere en specifik forestilling om hvad civilsamfundet er og strukturerer dermed handlingsmulighederne og eksistensbetingelserne for de individer, foreninger og organisationer i det. Den slags civilsamfund og de institutioner, der fordrer social integration og sammenhængskraft såvel som løsninger på sociale, miljømæssige og økonomiske problemer og supplerer en trængt velfærdsstat fremstilles som ’godt’ civilsamfund’. De institutioner, der fordrer disintegration, der kritiserer eller truer med at underminere statens integritet og dem, der udfordrer staten som den eneste legitime politiske autoritet fremstilles som ’dårligt’ civilsamfund.

Projektet varetages af Mathias Hein Jessen


Tilbage

Nyheder

29-03-2019
SPECULATING ON CHAOS IN THE ERA OF FINANCIALISED POPULISM
 
 

En talk og workshop med Prof. Aris Komporozos-Athanasiou d.12 april på CBS. Tilmelding kræves.
20-03-2019
Tre interessante artikler af Andreas Mulvad er nu tilgængelige på den nye publikationsside
 
 

En ny publikationsside er blevet tilføjet til hjemmesiden med tre papirer af Andreas Mulvad til at begynde med.
01-02-2019
Ny deadline for Movements and Morality konferencen 28-29 maj
 
 

Hvis du ønsker at deltage i Movements & Morality konferencen, så er der blevet lavet nye deadlines!
09-01-2019
Lars Bo med i Altingets fagpanel om civilsamfund
 
 

Lars Bo har sagt ja til at sidde i fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter.
04-12-2018
Bog udgivelse: From Financial Crisis to Social Change
 
 

Cistas forsker Andreas Møller Mulvad har bidraget med et kapitel til den nyeste udgave af bogen "From Financial Crisis to Social Change: Towards Alternative Horizons" (Palgrave Macmillan, 2018)