Projekter


Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv


Dette underprojekt trækker på republikanske demokratiteorier med henblik på at udvikle et nyt teoretisk perspektiv på ’Civilsamfundet’. I et republikansk-demokratisk perspektiv, er Civilsamfundet ikke den ’tredje sektor’ som ligger udenfor både stat og marked. Dette er ellers den pt. dominerende opfattelse af begrebet. Derimod betegner ’Civilsamfund’ et politisk fællesskab (i moderne tid: en stat), hvor 

a) Kontrollen med statens institutioner ligger i hænderne på borgerne, og
b) En ”moralsk økonomi” er lovsikret i form af basale socioøkonomiske rettigheder til alle borgere.
 
Civilsamfundet er dermed ikke alt det som står udenfor ’statens’ og ’markedets’ logikker, men betegner i stedet et samfund som er blevet demokratiseret både politisk og økonomisk.
Med udgangspunkt i dette begreb om Civilsamfund, sammenligner delprojektet hovedlinjer i modernitetens udvikling i henholdsvis Vesteuropa (herunder Danmark) og Kina. Her spørges:
 
1) Hvorfor fortrængte den liberale vision om Civilsamfundet som en sfære udenfor staten den klassiske republikanske vision i vesteuropæiske samfund?
2) Hvorfor har ideen om Civilsamfundet – hverken i sin liberale eller republikanske form – hidtil kunnet finde fodfæste i Kina?
3) Hvad er mulighedsbetingelserne for en genoplivning af den republikanske vision om Civilsamfundet, både i Vesten og Kina?


Delprojektet varetages af Andreas Møller Mulvad
.


Tilbage

Nyheder

01-02-2019
Ny deadline for Movements and Morality konferencen 28-29 maj
 
 

Hvis du ønsker at deltage i Movements & Morality konferencen, så er der blevet lavet nye deadlines!
09-01-2019
Lars Bo med i Altingets fagpanel om civilsamfund
 
 

Lars Bo har sagt ja til at sidde i fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter.
04-12-2018
Bog udgivelse: From Financial Crisis to Social Change
 
 

Cistas forsker Andreas Møller Mulvad har bidraget med et kapitel til den nyeste udgave af bogen "From Financial Crisis to Social Change: Towards Alternative Horizons" (Palgrave Macmillan, 2018)
04-12-2018
Ny publicering af Anders Sevelsted
 
 

CISTAS forsker Anders Sevelsted har netop publiceret en ny artikel kaldet "Protestant Ethics-In-Action: The Emergence of Voluntary Social Work in Copenhagen 1865-1915" i European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie
04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.