Projekter


Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv


Dette underprojekt trækker på republikanske demokratiteorier med henblik på at udvikle et nyt teoretisk perspektiv på ’Civilsamfundet’. I et republikansk-demokratisk perspektiv, er Civilsamfundet ikke den ’tredje sektor’ som ligger udenfor både stat og marked. Dette er ellers den pt. dominerende opfattelse af begrebet. Derimod betegner ’Civilsamfund’ et politisk fællesskab (i moderne tid: en stat), hvor 

a) Kontrollen med statens institutioner ligger i hænderne på borgerne, og
b) En ”moralsk økonomi” er lovsikret i form af basale socioøkonomiske rettigheder til alle borgere.
 
Civilsamfundet er dermed ikke alt det som står udenfor ’statens’ og ’markedets’ logikker, men betegner i stedet et samfund som er blevet demokratiseret både politisk og økonomisk.
Med udgangspunkt i dette begreb om Civilsamfund, sammenligner delprojektet hovedlinjer i modernitetens udvikling i henholdsvis Vesteuropa (herunder Danmark) og Kina. Her spørges:
 
1) Hvorfor fortrængte den liberale vision om Civilsamfundet som en sfære udenfor staten den klassiske republikanske vision i vesteuropæiske samfund?
2) Hvorfor har ideen om Civilsamfundet – hverken i sin liberale eller republikanske form – hidtil kunnet finde fodfæste i Kina?
3) Hvad er mulighedsbetingelserne for en genoplivning af den republikanske vision om Civilsamfundet, både i Vesten og Kina?


Delprojektet blev varetaget af Andreas Møller Mulvad, tidligere forsker ved CBS. 


Tilbage