Projekter


Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv


Dette underprojekt trækker på republikanske demokratiteorier med henblik på at udvikle et nyt teoretisk perspektiv på ’Civilsamfundet’. I et republikansk-demokratisk perspektiv, er Civilsamfundet ikke den ’tredje sektor’ som ligger udenfor både stat og marked. Dette er ellers den pt. dominerende opfattelse af begrebet. Derimod betegner ’Civilsamfund’ et politisk fællesskab (i moderne tid: en stat), hvor 

a) Kontrollen med statens institutioner ligger i hænderne på borgerne, og
b) En ”moralsk økonomi” er lovsikret i form af basale socioøkonomiske rettigheder til alle borgere.
 
Civilsamfundet er dermed ikke alt det som står udenfor ’statens’ og ’markedets’ logikker, men betegner i stedet et samfund som er blevet demokratiseret både politisk og økonomisk.
Med udgangspunkt i dette begreb om Civilsamfund, sammenligner delprojektet hovedlinjer i modernitetens udvikling i henholdsvis Vesteuropa (herunder Danmark) og Kina. Her spørges:
 
1) Hvorfor fortrængte den liberale vision om Civilsamfundet som en sfære udenfor staten den klassiske republikanske vision i vesteuropæiske samfund?
2) Hvorfor har ideen om Civilsamfundet – hverken i sin liberale eller republikanske form – hidtil kunnet finde fodfæste i Kina?
3) Hvad er mulighedsbetingelserne for en genoplivning af den republikanske vision om Civilsamfundet, både i Vesten og Kina?


Delprojektet varetages af Andreas Møller Mulvad
.


Tilbage

Nyheder

25-06-2019
I øjeblikket er 21 CISTAS publikationer nu tilgængelige, Yderligere 15 vil blive udgivet inden for et år.
 
 


25-06-2019
CISTAS inviterer dig til en workshop med Elisabeth Clemens
 
 

Professor i Sociologi ved University of Chicago er i øjeblikket på besøg hos CISTAS. Den 26. juni er der arrangeret en workshop om process-relational sociology and comparative research.
24-06-2019
Konference sæson hos CISTAS
 
 

I øjeblikket deltager CISTAS forskellige konferencer verden over.
24-06-2019
Yderligere ni publikationer fra CISTAS
 
 

Yderligere ni publikationer fra CISTAS er blevet tilføjet til Publikationer.
29-03-2019
SPECULATING ON CHAOS IN THE ERA OF FINANCIALISED POPULISM
 
 

En talk og workshop med Prof. Aris Komporozos-Athanasiou d.12 april på CBS. Tilmelding kræves.