Projekter


Det danske civilsamfund i et komparativt perspektiv


Dette underprojekt trækker på republikanske demokratiteorier med henblik på at udvikle et nyt teoretisk perspektiv på ’Civilsamfundet’. I et republikansk-demokratisk perspektiv, er Civilsamfundet ikke den ’tredje sektor’ som ligger udenfor både stat og marked. Dette er ellers den pt. dominerende opfattelse af begrebet. Derimod betegner ’Civilsamfund’ et politisk fællesskab (i moderne tid: en stat), hvor 

a) Kontrollen med statens institutioner ligger i hænderne på borgerne, og
b) En ”moralsk økonomi” er lovsikret i form af basale socioøkonomiske rettigheder til alle borgere.
 
Civilsamfundet er dermed ikke alt det som står udenfor ’statens’ og ’markedets’ logikker, men betegner i stedet et samfund som er blevet demokratiseret både politisk og økonomisk.
Med udgangspunkt i dette begreb om Civilsamfund, sammenligner delprojektet hovedlinjer i modernitetens udvikling i henholdsvis Vesteuropa (herunder Danmark) og Kina. Her spørges:
 
1) Hvorfor fortrængte den liberale vision om Civilsamfundet som en sfære udenfor staten den klassiske republikanske vision i vesteuropæiske samfund?
2) Hvorfor har ideen om Civilsamfundet – hverken i sin liberale eller republikanske form – hidtil kunnet finde fodfæste i Kina?
3) Hvad er mulighedsbetingelserne for en genoplivning af den republikanske vision om Civilsamfundet, både i Vesten og Kina?


Delprojektet varetages af Andreas Møller Mulvad
.


Tilbage

Nyheder

04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.
22-08-2018
Cistas får tilknyttet et Marie Skodlowska-Curie Post-Doctoral Fellowship september 2018.
 
 


01-08-2018
Ph.D projekt: Selvorganiserede netværk og fællesskaber, demokratisk styring og sociale medier.
 
 

Copenhagen Business School åbner op for ansøgninger til Ph.d. projekt, som en del af CISTAS forskningsprojekt. Ansøgningsfrist 1.10.2018
29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten