Projekter


Civilsamfundet og frivillighed


Som en reaktion på statens finansierings- og legitimitetskrise bliver der i Danmark i disse år satset voldsomt på at engagere frivillige i især kommunale opgaveløsninger, hvad enten det handler om at engagere egne frivillige eller inddrage eksisterende frivillige foreninger i skolens idrætsundervisning eller i omsorgen på plejehjemmet. Imidlertid har der længe eksisteret frivillige foreninger, der har ydet en indsats i arbejdet med de mest udsatte grupper i samfundet: hjemløse, fattige, prostituerede, alkoholikere og narkomaner. Disse foreninger har for de flestes vedkommende handlet på et religiøst grundlag.

Dette projekt er motiveret af en interesse i, om og hvordan vi kan lære noget generelt om frivillighedens rolle i samfundet ved at studere grupper motiveret af et stærkt etisk-religiøst idegrundlag. Dette leder til spørgsmål som: Hvordan opstår stærke etiske bindinger? Hvilke fortolkninger af konkrete erfaringer leder til et civilt-socialt engagement? Hvordan er etiske forpligtelser overhovedet mulige under modernitetens betingelser, og hvordan afgøres hvor grænsen for den moralske forpligtelse går? Endelig spørges der til forholdet mellem etisk-religiøse frivillige foreningers forhold til staten: Hvad adskiller den frivillige sociale indsats fra den statsbårne, og hvordan fastlægges i praksis skellet mellem offentligt og civilt?

Projektet tager den folkekirkelige forening Indre Mission som sin case. Indre Mission udspringer, ligesom grundtvigianismen, af de vækkelsesbevægelser, der gik over Danmark i første halvdel af 1800-tallet, og kan siges at balancere et Luthersk-evangelisk fokus på den indre oplevelse af kristendommen med et anglo-amerikansk fokus på forbedring af mennesket. I starten af 1900-tallet var Indre Mission København (IMK) særligt aktiv i arbejdet med hvad man i dag ville kalde udsatte grupper – et arbejde, der fortsætter den dag i dag. Udgangspunktet for dette projekt er tesen, at det var den aktivistiske anglo-amerikansk inspirerede kristendom, der udsprang af de tidlige vækkelseserfaringer, der gjorde IMK særlig følsom over for de sociale problemer i 1900-tallets København.

Gennem studiet af Indre Missions etisk-religiøse praksis er det målet at bidrage til forskningen i frivillighedens motiver, praksisser og principper, i forholdet mellem civilsamfund og stat, samt i velfærdsstat og socialt medborgerskab.
 

Delprojektet varetages af Anders Sevelsted

 


Tilbage

Nyheder

29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten
23-08-2017
SSHA årlig konference 2017:
 
 

CISTAS projektet deltager i år med to paneler til dette års 42. årlige 'Social Science History Association' konference.
23-08-2017
Call for contributions til Voluntas special udgave:
 
 

Civil Society Organizations: the Site of Legitimizing the Common Good.
23-08-2017
34. Egos konference i Tallinn 2018:
 
 

Call for papers til sub-tema om civilsamfundet.