Projekter


EcoLabSS – Ecovillages as Laboratories of Sustainability and Social Change

I et historisk øjeblik, hvor verdensborgere står overfor flere globale kriser - krisen i klimaændringer, stigende socioøkonomiske ulighed og en stigning i intolerance og racisme både i og mellem lande - er undersøgelsen af transformative græsrodsinitiativer afgørende og rettidige. "Økolandsbyer som laboratorier for bæredygtighed og social forandring" (EcoLabSS) er udtænkt som et internationalt, tværsektorielt og tværfagligt projekt, som sigter mod at skabe en teoretisk grundet og metodologisk innovativ undersøgelse af et af ​​disse græsrodsinitiativer: Ecovillage-bevægelsen. EcoLabSS udarbejder en multi-level og mix-method studie af ecovillage bevægelsen. Undersøgelsen kombinerer en komparativ undersøgelse af to lokale økolandsbyer i henholdsvis Danmark og Italien, med en systematisk analyse af aktioner og netværk i den tværnationale organisation Global Ecovillage Network (GEN). Gennemgangen og feltarbejdet bliver brugt til at udvikle en omfattende teoretisk og analytisk ramme, centeret omkring den banebrydende definition af "samfundsbaserede præfigurative sociale bevægelser". Den empiriske analyse er struktureret langs tre gensidigt informerende niveauer af analyse: Mikro-individuel niveau, meso-samfundsniveau og makro-samfundsniveau. Første niveau fokuserer på undersøgelsen af ​​individuelle livsbaner og biografier af økolandsby indbyggere. Mesosamfundsniveauet analyserer de daglige praksis og processer, der involverer organisation, beslutningstagning og skabelse af fremadrettede normer og adfærdskodekser indenfor de to casestudier. Endelig analyserer makrosamfundsniveauet, hvordan økovillagebevægelsen - repræsenteret af den tværnationale organisation GEN - oversætter og diffunderer dets praksis, fortællinger og visioner om et retfærdigt og bæredygtigt samfund til beslutningstagere, institutioner, andre civilsamfundsaktører og det bredere offentligheds .

Projektet varetages af Lara Monticelli

Tilbage

Nyheder

29-03-2019
SPECULATING ON CHAOS IN THE ERA OF FINANCIALISED POPULISM
 
 

En talk og workshop med Prof. Aris Komporozos-Athanasiou d.12 april på CBS. Tilmelding kræves.
20-03-2019
Tre interessante artikler af Andreas Mulvad er nu tilgængelige på den nye publikationsside
 
 

En ny publikationsside er blevet tilføjet til hjemmesiden med tre papirer af Andreas Mulvad til at begynde med.
01-02-2019
Ny deadline for Movements and Morality konferencen 28-29 maj
 
 

Hvis du ønsker at deltage i Movements & Morality konferencen, så er der blevet lavet nye deadlines!
09-01-2019
Lars Bo med i Altingets fagpanel om civilsamfund
 
 

Lars Bo har sagt ja til at sidde i fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter.
04-12-2018
Bog udgivelse: From Financial Crisis to Social Change
 
 

Cistas forsker Andreas Møller Mulvad har bidraget med et kapitel til den nyeste udgave af bogen "From Financial Crisis to Social Change: Towards Alternative Horizons" (Palgrave Macmillan, 2018)