Projekter


EcoLabSS – Ecovillages as Laboratories of Sustainability and Social Change

I et historisk øjeblik, hvor verdensborgere står overfor flere globale kriser - krisen i klimaændringer, stigende socioøkonomiske ulighed og en stigning i intolerance og racisme både i og mellem lande - er undersøgelsen af transformative græsrodsinitiativer afgørende og rettidige. "Økolandsbyer som laboratorier for bæredygtighed og social forandring" (EcoLabSS) er udtænkt som et internationalt, tværsektorielt og tværfagligt projekt, som sigter mod at skabe en teoretisk grundet og metodologisk innovativ undersøgelse af et af ​​disse græsrodsinitiativer: Ecovillage-bevægelsen. EcoLabSS udarbejder en multi-level og mix-method studie af ecovillage bevægelsen. Undersøgelsen kombinerer en komparativ undersøgelse af to lokale økolandsbyer i henholdsvis Danmark og Italien, med en systematisk analyse af aktioner og netværk i den tværnationale organisation Global Ecovillage Network (GEN). Gennemgangen og feltarbejdet bliver brugt til at udvikle en omfattende teoretisk og analytisk ramme, centeret omkring den banebrydende definition af "samfundsbaserede præfigurative sociale bevægelser". Den empiriske analyse er struktureret langs tre gensidigt informerende niveauer af analyse: Mikro-individuel niveau, meso-samfundsniveau og makro-samfundsniveau. Første niveau fokuserer på undersøgelsen af ​​individuelle livsbaner og biografier af økolandsby indbyggere. Mesosamfundsniveauet analyserer de daglige praksis og processer, der involverer organisation, beslutningstagning og skabelse af fremadrettede normer og adfærdskodekser indenfor de to casestudier. Endelig analyserer makrosamfundsniveauet, hvordan økovillagebevægelsen - repræsenteret af den tværnationale organisation GEN - oversætter og diffunderer dets praksis, fortællinger og visioner om et retfærdigt og bæredygtigt samfund til beslutningstagere, institutioner, andre civilsamfundsaktører og det bredere offentligheds .

Projektet varetages af Lara Monticelli

Tilbage

Nyheder

04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.
22-08-2018
Cistas får tilknyttet et Marie Skodlowska-Curie Post-Doctoral Fellowship september 2018.
 
 


01-08-2018
Ph.D projekt: Selvorganiserede netværk og fællesskaber, demokratisk styring og sociale medier.
 
 

Copenhagen Business School åbner op for ansøgninger til Ph.d. projekt, som en del af CISTAS forskningsprojekt. Ansøgningsfrist 1.10.2018
29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten