Nyheder


Kommentar: Den eksperimenterende velfærdsstat: om idrættens bidrag til den aktuelle velfærdsstats udvikling
Kaspersen, L. B. (2020). Kommentar: Den eksperimenterende velfærdsstat - om idrættens bidrag til den aktuelle velfærdsstatsudvikling. Forum for Idraet, 35, 99-104.

Flere oplysninger her.

Tilbage