Mathias Hein Jessen

Postdoc, Phd

E-mail: mhj.mpp@cbs.dk

Telefon: (+45)38153573

Starttidspunkt 15.04.2016

Mathias Hein Jessen (f. 1984) er bachelor i Filosofi og Økonomi (HA(fil.)) fra Copenhagen Business School og kandidat og PhD i Idéhistorie fra Aarhus Universitet. Hans afhandling, Sovereign bodies – Constitution and construction of State, subject and corporation, omhandlede den moderne Stats opståen som den eneste legitime indehaver af politisk autoritet og tilhørsforhold og den medfølgende delegitimering af andre korporative og kollektive enheder som politiske subjekter og dermed fastsættelsen af det essentielle politiske forhold som værende det mellem Staten og individet. Han har arbejdet meget med den politiske og økonomiske tænknings historie såvel som med moderne sociologi og politisk teori og filosofi. Han arbejder i krydsfeltet mellem filosofi, politik, økonomi, jura, sociologi og (idé)historie. Hans nuværende arbejde fokuserer på, hvordan distinktionen og afgrænsningen mellem stat, marked og civilsamfund konstant bliver produceret og konstrueret og hvordan det indebærer en konstruktion af ’godt’ og ’dårligt’ civilsamfund.
Mine teoretiske inspirationspunkter stammer fra cultural studies, antropologi, semiotik og sociologi.

Se mere om CISTAS projektet her: Det "gode" og det "onde" civilsamfund.

Nyheder

01-02-2019
Ny deadline for Movements and Morality konferencen 28-29 maj
 
 

Hvis du ønsker at deltage i Movements & Morality konferencen, så er der blevet lavet nye deadlines!
09-01-2019
Lars Bo med i Altingets fagpanel om civilsamfund
 
 

Lars Bo har sagt ja til at sidde i fagpanelet for Civilsamfundets Videnscenter.
04-12-2018
Bog udgivelse: From Financial Crisis to Social Change
 
 

Cistas forsker Andreas Møller Mulvad har bidraget med et kapitel til den nyeste udgave af bogen "From Financial Crisis to Social Change: Towards Alternative Horizons" (Palgrave Macmillan, 2018)
04-12-2018
Ny publicering af Anders Sevelsted
 
 

CISTAS forsker Anders Sevelsted har netop publiceret en ny artikel kaldet "Protestant Ethics-In-Action: The Emergence of Voluntary Social Work in Copenhagen 1865-1915" i European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie
04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.