Mathias Hein Jessen

Postdoc, Phd

E-mail: mhj.mpp@cbs.dk

Telefon: (+45)38153573

Starttidspunkt 15.04.2016

Mathias Hein Jessen (f. 1984) er bachelor i Filosofi og Økonomi (HA(fil.)) fra Copenhagen Business School og kandidat og PhD i Idéhistorie fra Aarhus Universitet. Hans afhandling, Sovereign bodies – Constitution and construction of State, subject and corporation, omhandlede den moderne Stats opståen som den eneste legitime indehaver af politisk autoritet og tilhørsforhold og den medfølgende delegitimering af andre korporative og kollektive enheder som politiske subjekter og dermed fastsættelsen af det essentielle politiske forhold som værende det mellem Staten og individet. Han har arbejdet meget med den politiske og økonomiske tænknings historie såvel som med moderne sociologi og politisk teori og filosofi. Han arbejder i krydsfeltet mellem filosofi, politik, økonomi, jura, sociologi og (idé)historie. Hans nuværende arbejde fokuserer på, hvordan distinktionen og afgrænsningen mellem stat, marked og civilsamfund konstant bliver produceret og konstrueret og hvordan det indebærer en konstruktion af ’godt’ og ’dårligt’ civilsamfund.
Mine teoretiske inspirationspunkter stammer fra cultural studies, antropologi, semiotik og sociologi.

Se mere om CISTAS projektet her: Det "gode" og det "onde" civilsamfund.

Nyheder

04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.
22-08-2018
Cistas får tilknyttet et Marie Skodlowska-Curie Post-Doctoral Fellowship september 2018.
 
 


01-08-2018
Ph.D projekt: Selvorganiserede netværk og fællesskaber, demokratisk styring og sociale medier.
 
 

Copenhagen Business School åbner op for ansøgninger til Ph.d. projekt, som en del af CISTAS forskningsprojekt. Ansøgningsfrist 1.10.2018
29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten