Mathias Hein Jessen

Lektor, Phd

E-mail: mhj.mpp@cbs.dk

Telefon: (+45)38153573

Starttidspunkt 15.04.2016

Mathias Hein Jessen (f. 1984) er bachelor i Filosofi og Økonomi (HA(fil.)) fra Copenhagen Business School og kandidat og PhD i Idéhistorie fra Aarhus Universitet. Hans afhandling, Sovereign bodies – Constitution and construction of State, subject and corporation, omhandlede den moderne Stats opståen som den eneste legitime indehaver af politisk autoritet og tilhørsforhold og den medfølgende delegitimering af andre korporative og kollektive enheder som politiske subjekter og dermed fastsættelsen af det essentielle politiske forhold som værende det mellem Staten og individet. Han har arbejdet meget med den politiske og økonomiske tænknings historie såvel som med moderne sociologi og politisk teori og filosofi. Han arbejder i krydsfeltet mellem filosofi, politik, økonomi, jura, sociologi og (idé)historie. Hans arbejde fokuserer på, hvordan distinktionen og afgrænsningen mellem stat, marked og civilsamfund konstant bliver produceret og konstrueret og hvordan det indebærer en konstruktion af ’godt’ og ’dårligt’ civilsamfund.


Se mere om CISTAS projektet her: Det "gode" og det "onde" civilsamfund.