Lara Monticelli

Assistant Professor

E-mail: lmo.mpp@cbs.dk

Lara Monticelli (f. 1985) har en kandidatgrad i Economics and Social Sciences (Bocconi University, Milano) og en ph.d. i Economic Sociology (universitetet i Brescia).
 
Assistant professor og Marie Skłodowska-Curie-fellow på Copenhagen Business School. I 2017 fik hun tilskud fra den italienske Fondazione Banca del Monte di Lombardia tilat gennemføre et eksplorativt projekt om økologiske og utopiske samfund i samarbejde med det hollandske forskningsinstitut for Transitions (DRIFT), Erasmus University (Rotterdam). Før dette arbejdede Lara som postdoktoral forsker ved Institut for Humaniora og Samfundsvidenskab ved Scuola Normale Superiore di Pisa (Italien). Den forskning hun gennemførte under hendes postdoc, var koncentreret om studiet af politisk engagement blandt unge, usikre arbejdere, og kombinerede perspektiver fra arbejdssociologi, sociale bevægelser og politiske deltagelsesstudier.

Hendes Marie Skłodowska-Curie-projekt med titlen "EcoLabSS - Ecovillages som laboratorier for bæredygtighed og social forandring" fokuserer på fremkomsten af ​​samfundsbaserede, præfigurative, sociale bevægelser (såsom bæredygtige samfund, øko-landsbyer, overgangsbyer, solidaritetsnetværk), der som levende laboratorier eksperimenterer med modstandsdygtighed og modstand mod miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige udfordringer. Lara er især interesseret i, hvordan disse bevægelser ompolitiserer og genkonfigurerer hverdagen, hvilket repræsenterer radikale forsøg på at legitimere kritikken til nutidens kapitalisme og præfigurer alternative futures.
 
I de senere år har hun været medformand for to mini-konferencer inden for Socioøkonomiske Forbedring (Berkeley 2016, Lyon 2017), der skaber et levende og internationalt forum for diskussionen af ​​denne nye forskningsagenda. Siden 2017 har hun været medstifter og medformand for forskningsnetværket 'Alternativer til kapitalisme' indenfor Sociology for Socio-Economics (SASE).