Christiane Mossin

Postdoc

E-mail: cmo.mpp@cbs.dk

Phone: (+45)35333348

Mobile: (+45)31717646

Christiane Mossin er postdoc og ansat på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og har gennemført sit ph.d.-forløb på CBS, hvor hun erhvervede ph.d.-graden på grundlag af en interdisciplinær afhandling, udfoldet i krydsfeltet imellem jura, politisk filosofi og retsfilosofi. Hun arbejder med samtidige sociale, politiske og retslige problemstillinger ud fra et filosofisk og begrebshistorisk perspektiv - i hvilken forbindelse hun navnligt orienterer sig i retning af nyere kontinental filosofi. Hendes aktuelle forskning omhandler forholdet mellem demokrati og civilsamfund, med fokus på en dansk historisk og samtidig kontekst.

Se mere om CISTAS projektet her: Civil samfundet og associativt demokrati.