Anders Sevelsted

Adjunkt 
Telefon: 20654955
 
Anders Ludvig Sevelsted (f. 1982) er Ph.D. fra Københavns Universitet. Anders er adjunkt på CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Hans arbejde støttes af Carlsbergsfondets Post-doc Stipendier i Danmark, samt et post-doc ved Lund Universitet i forbindelse med hans arbejde på ”Civilsamfunds-eliter” projektet. Han er også involveret i LONGLINKS-projektet, hvor han studerer den historiske oprindelse af den danske elite, ved brug af data fra Who’s Who.

Hans forskningsinteresser ligger inden for historisk sociologi/ ide-historie og dækker over historie om velfærdsstater, folkelige bevægelser og frivilligt arbejde, religion og kollektiv handling. I øjeblikket studerer han den ´moralske elite’, de indflydelsesrige individer og grupper der historisk har formuleret normative principper for velfærdsstaten, folkelige bevægelser og kollektiv handling. Centrale teoretiske inspirationskilder er den amerikanske pragmatisme, såvel som Hans Joas’ historiske sociologi.