Anders Sevelsted

Adjunkt 
Telefon: 20654955
 
Anders Ludvig Sevelsted (f. 1982) forsvarede sin Ph.d. afhandling i efteråret 2017. Han er nu adjunkt ved CBS, Institut for Ledelse og Filosofi. Hans forskningsinteresser ligge inden for historisk sociologi og idehistorie og fokuserer på velfærdsstatens opkomst og udvikling, sociale bevægelser og frivillighed, religion og kollektiv handlen. I øjeblikket studerer han de ’moralske eliter’, som har skabt det etiske fundament for velfærdsstaten samt udviklingen i det danske samfunds filantropiske elite. Primære inspirationskilder er de amerikanske pragmatister og Hans Joas’ historiske sociologi. Anders’ arbejde støttes af et post doc stipendium fra Carlsbergfondet. 
 
Ph.d.-projektet udført i CISTAS-regi sporer den vækkelses-kristne baggrund for opkomsten af frivilligt socialt arbejde i Danmark fra 1850'erne til 1950'erne. Det overordnede fokus for afhandlingen er fremkomsten og institutionaliseringen af universalistiske ideelle projekter. Empirisk fokuseres på tre kritiske tidspunkter: Fremkomsten af frivilligt socialt arbejde i Indre Mission i København (1865-1900), fremkomsten og institutionaliseringen af dette arbejde inden for behandling af alkoholikere i Blå Kors (1895-1930), og racehygiejniske ideers indflydelse på Socialdemokratiets og Blå Kors’ tilgang til behandlingen af alkoholikere (1910-1943).

Se mere om CISTAS projektet her: Civil samfundet og frivillighed.

Nyheder

04-09-2018
Endnu en spændende sommer for CISTAS projektet!
 
 

CISTAS projektet har deltaget i flere forskellige konferencer over sommeren, herunder ISA, LSA, CSSI, PROS, EGOS og SASA.
22-08-2018
Cistas får tilknyttet et Marie Skodlowska-Curie Post-Doctoral Fellowship september 2018.
 
 


01-08-2018
Ph.D projekt: Selvorganiserede netværk og fællesskaber, demokratisk styring og sociale medier.
 
 

Copenhagen Business School åbner op for ansøgninger til Ph.d. projekt, som en del af CISTAS forskningsprojekt. Ansøgningsfrist 1.10.2018
29-11-2017
Succesfuldt Ph.D. forsvar
 
 

Tillykke til CISTAS forsker Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar ved Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS-forsker, Maj Grasten, inviteret til at holde et seminar ved ANU på baggrund af hendes forskning i det globale civilsamfund og folkeretten