Events


Januar 17th 2017 Cistas will launch a workshop on could, should and must civil society be political ?
se pdf

CISTAS workshop

Kan, skal og må civilsamfundet være politisk?

Da den såkaldte flygtningekrise i sensommeren og efteråret 2015 nåede Danmark, blev de mange flygtninge mødt med en massiv mobilisering fra det danske civilsamfund. Mange mennesker forsøgte at hjælpe ved bl.a. at uddele tøj, mad og vand til de ankomne, ligesom mange tog turen til Lolland, hvor de tilbød hjælp og transport. En lang række civilsamfundsorganisationer, både etablerede og nye, såsom Welcome to Denmark, Refugees Welcome, Venligboerne, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke og mange andre tilbød hjælp samt blandede sig i debatten om hvordan man skulle håndtere denne udfordring.

På den ene side var dette en massiv demonstration af, hvad et civilsamfund kan og skal og hvilken essentiel rolle det spiller i vores samfund og demokrati ved at mobilisere og stille op der hvor staten ikke kan eller vil.

På den anden side blev denne mobilisering mødt med kritik fra dele af Folketinget og andre, der mente, at civilsamfundsorganisationerne her gik for vidt og overtrådte deres grænser ved at kritisere politikerne og statens politik. Civilsamfundet var med andre ord i fare for at ’politisere’ eller blive ’for politiske’.

Med dette som udgangspunkt og anledning inviterer CISTAS til sin 4. praktiker-workshop og stiller spørgsmålet: I hvilken grad kan, skal og må civilsamfundet være politisk?

Vi ønsker bl.a. at diskutere, hvilken rolle civilsamfundet kan og skal spille i Danmark og hvorvidt et kritisk, levende og politisk civilsamfund er essentielt for et velfungerende demokrati? I hvilken grad skal civilsamfundet snarere koncentrere sig om sine civilsamfundslige opgaver? Eller om et sådant skel overhovedet er praktisk muligt?

Vi ønsker at diskutere, hvordan organisationer i civilsamfundet opererer og manøvrerer på denne grænse mellem civilsamfund og politik og hvor grænsen går for, hvornår man kan påvirke eller blande sig i politiske emner uden derved at blive direkte partipolitisk og dermed overtræde sine grænser. Vi vil gerne høre, hvad forskellige organisationer diskuterer eller tænker om den problemstilling..

Vi ønsker også at diskutere, hvilke fordele og ulemper er der ved at holde sig til at være en ”ren” civilsamfundslig institution og ikke blande sig for meget i politiske emner og diskussioner, og i hvilken grand civilsamfundet kan og skal være med til at påvirke og øve indflydelse på den politiske dagsorden.

 

Tid og sted
Tirsdag d. 17. januar  2016 kl. 9 - 15

Vartov (Store Sal), Farvergade 27, 1463 København K

 

Der vil blive serveret let morgenmad, frokost og eftermiddagskage og frugt; kaffe, te, vand og saft.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Susanna Dyre-Greensite (email: sjmg@ifs.ku.dk) senest d. 3. januar 2017

 

Arrangør: Forskningsprojektet CISTAS, Department of Business and Politics, CBS & Institut for Statskundskab, KU

 

Projektet Civil Society in the Shadow of the State (CISTAS) analyserer det danske civilsamfund historisk, socialt og politisk og rejser spørgsmål vedr. civilsamfundets rolle i udviklingen af den moderne velfærdsstat, dets rolle i dag samt mulige fremtider.
« Back

News

15-10-2019
How Transformative Innovation Movements Contribute to Transitions - New publication by Lara Monticelli
 
 

Lara Monticelli has contributed with a piece to the book: Atlas of Social Innovation 2nd Volume: A World of New Practices
25-06-2019
Currently 21 CISTAS publications are now available and 15 more will be available within a year
 
 


25-06-2019
CISTAS invites you to a workshop with Elisabeth Clemens
 
 

Professor of Sociology at the University of Chicago is currently visiting CISTAS. On June 26 a workshop on process-relational sociology and comparative research have been arranged.
24-06-2019
Conference season at CISTAS
 
 

Currently CISTAS are participating various conferences all around the world.
24-06-2019
Nine more publications from CISTAS - Have a look
 
 

Publications are currently being uploaded to Publications