Events


Frivillighed, værdier og velfærd: Fremtidige muligheder for samarbejdeDu inviteres hermed til at deltage i workshoppen

Frivillighed, værdier og velfærd: Fremtidige muligheder for samarbejde

D. 11. oktober 2016 kl. 9-15

Sted: Vartov (Store sal),  Farvergade 27, 1463 København K. 


Vi afholder nu tredje workshop i CISTAS-regi. Denne workshop fokusere på frivillighedens egenart sammenlignet med professioner og administration og udforsker mulige nye samarbejdsrelationer. 

Det fremhæves ofte, at frivillige organisationer baserer sig på andre værdier og motiver end det offentlige og det private. Imidlertid agerer velfærdsprofessionelle ansat i kommune eller stat også ud fra et etisk grundlag, jf. fx lægeløftet, ligesom administration og politikere langt fra udelukkende er motiveret af penge eller genvalg. Frivillige organisationer er på deres side ofte økonomisk understøttet af staten og skal leve op til standarder, regler og rammer, ligesom de ofte konkurrerer med andre aktører om opgaver. Kan frivillige organisationer i denne situation stadig noget særligt? Og hvordan skaber man et samarbejde på tværs af disse områder, hvor man får det bedste fra alle verdener? 

 

 

Program

 

 

Kl 9.00 – 9.30: Velkomst og introduktion

 

9.30 – 11.00: Sfærernes værdier: Det bedste og det værste fra alle verdener

 

 

Oplæg

 

Kaspar Villadsen, professor MSO, Dpt. of Management, Politics, and Philosophy, CBS: ”Civilsamfundets indre urkraft: Myte eller realitet?”

 

Leif Sondrup, leder af Folkekirkens Familiestøtte: ”Menighedsrådene – igen en vigtig aktør i civilsamfundet”

 

Fælles diskussion

Hvad er de tre sfærers værdigrundlag, hvornår er de deres bedste udgave, og hvornår deres værste? Hvordan tager man højde for dette i samarbejdet?

 

11.00-12.30: Udfordring: Bureaukrati og professionalisering

 

Oplæg

Lars Thorup Larsen, lektor, Institut for Statskundskab, AU: ”Hvad betyder nye velfærdsstatslige styringsformer for fagprofessionelle, frivillige og borgere? At styre borgerne gennem professionelle og professionelle gennem borgerne”

 

Henrik Rosenlund Knudsen, sekretariatschef, Skanderborg Kommune: ”Kommune, frivillig, borger – hvem hjælper hvem?”

 

Fælles diskussion

Regler, rammer skaber ensartethed og forudsigelighed, mens professionalisering bidrager til kvalitet i opgavelæsning. Omvendt kan regler og faggrænser være hæmmende for kreativitet, blandt frivillige, såvel som hos professionelle og administratorer og ledere. Hvordan kan omgås man bedst dette dilemma?

 

 

12.30 – 13.15: Frokost

 

 

13.15 – 14.45: ’Farvelstaten’

 

Oplæg

Justine Grønbæk Pors, adjunkt, Dpt. of Management, Politics, and Philosophy, CBS: ”Mellem styring og potentialisering: Nye samarbejder i grænseløse organisatoriske landskaber”

 

Nicolai Kragh Petersen, direktør, Professionshøjskolen Metropol: ”Samarbejde mellem sektorer - hvad er forhindringerne og hvor er de nye muligheder?”

 

Fælles diskussion

Det er blevet sagt, at vi i disse år bevæger os fra en velfærdsstat til en ’farvelstat’ med konstant øgede krav om effektivisering og nedskæring overalt i den offentlige sektor. Dette kan føre opgaveglidning fra det offentlige over til de frivillige organisationer med sig. Hvilke problemer og udfordringer fører dette med sig, og hvordan skal de tackles?


« Back

News

15-10-2019
How Transformative Innovation Movements Contribute to Transitions - New publication by Lara Monticelli
 
 

Lara Monticelli has contributed with a piece to the book: Atlas of Social Innovation 2nd Volume: A World of New Practices
25-06-2019
Currently 21 CISTAS publications are now available and 15 more will be available within a year
 
 


25-06-2019
CISTAS invites you to a workshop with Elisabeth Clemens
 
 

Professor of Sociology at the University of Chicago is currently visiting CISTAS. On June 26 a workshop on process-relational sociology and comparative research have been arranged.
24-06-2019
Conference season at CISTAS
 
 

Currently CISTAS are participating various conferences all around the world.
24-06-2019
Nine more publications from CISTAS - Have a look
 
 

Publications are currently being uploaded to Publications