Events


Frivillighed, værdier og velfærd: Fremtidige muligheder for samarbejdeDu inviteres hermed til at deltage i workshoppen

Frivillighed, værdier og velfærd: Fremtidige muligheder for samarbejde

D. 11. oktober 2016 kl. 9-15

Sted: Vartov (Store sal),  Farvergade 27, 1463 København K. 


Vi afholder nu tredje workshop i CISTAS-regi. Denne workshop fokusere på frivillighedens egenart sammenlignet med professioner og administration og udforsker mulige nye samarbejdsrelationer. 

Det fremhæves ofte, at frivillige organisationer baserer sig på andre værdier og motiver end det offentlige og det private. Imidlertid agerer velfærdsprofessionelle ansat i kommune eller stat også ud fra et etisk grundlag, jf. fx lægeløftet, ligesom administration og politikere langt fra udelukkende er motiveret af penge eller genvalg. Frivillige organisationer er på deres side ofte økonomisk understøttet af staten og skal leve op til standarder, regler og rammer, ligesom de ofte konkurrerer med andre aktører om opgaver. Kan frivillige organisationer i denne situation stadig noget særligt? Og hvordan skaber man et samarbejde på tværs af disse områder, hvor man får det bedste fra alle verdener? 

 

 

Program

 

 

Kl 9.00 – 9.30: Velkomst og introduktion

 

9.30 – 11.00: Sfærernes værdier: Det bedste og det værste fra alle verdener

 

 

Oplæg

 

Kaspar Villadsen, professor MSO, Dpt. of Management, Politics, and Philosophy, CBS: ”Civilsamfundets indre urkraft: Myte eller realitet?”

 

Leif Sondrup, leder af Folkekirkens Familiestøtte: ”Menighedsrådene – igen en vigtig aktør i civilsamfundet”

 

Fælles diskussion

Hvad er de tre sfærers værdigrundlag, hvornår er de deres bedste udgave, og hvornår deres værste? Hvordan tager man højde for dette i samarbejdet?

 

11.00-12.30: Udfordring: Bureaukrati og professionalisering

 

Oplæg

Lars Thorup Larsen, lektor, Institut for Statskundskab, AU: ”Hvad betyder nye velfærdsstatslige styringsformer for fagprofessionelle, frivillige og borgere? At styre borgerne gennem professionelle og professionelle gennem borgerne”

 

Henrik Rosenlund Knudsen, sekretariatschef, Skanderborg Kommune: ”Kommune, frivillig, borger – hvem hjælper hvem?”

 

Fælles diskussion

Regler, rammer skaber ensartethed og forudsigelighed, mens professionalisering bidrager til kvalitet i opgavelæsning. Omvendt kan regler og faggrænser være hæmmende for kreativitet, blandt frivillige, såvel som hos professionelle og administratorer og ledere. Hvordan kan omgås man bedst dette dilemma?

 

 

12.30 – 13.15: Frokost

 

 

13.15 – 14.45: ’Farvelstaten’

 

Oplæg

Justine Grønbæk Pors, adjunkt, Dpt. of Management, Politics, and Philosophy, CBS: ”Mellem styring og potentialisering: Nye samarbejder i grænseløse organisatoriske landskaber”

 

Nicolai Kragh Petersen, direktør, Professionshøjskolen Metropol: ”Samarbejde mellem sektorer - hvad er forhindringerne og hvor er de nye muligheder?”

 

Fælles diskussion

Det er blevet sagt, at vi i disse år bevæger os fra en velfærdsstat til en ’farvelstat’ med konstant øgede krav om effektivisering og nedskæring overalt i den offentlige sektor. Dette kan føre opgaveglidning fra det offentlige over til de frivillige organisationer med sig. Hvilke problemer og udfordringer fører dette med sig, og hvordan skal de tackles?


« Back

News

07-02-2018
CISTAS researcher Anders Sevelsted has been rewarded a 2-year Post-doc
 
 

On the project: The Moral Elites. Who shaped the Danish Welfare State (1890-1933)?
29-11-2017
Successful PhD Defense
 
 

Congratulations to CISTAS researcher Anders Sevelsted!
23-08-2017
Seminar at Australian National University (ANU)
 
 

CISTAS researcher, Maj Grasten, is invited to give a seminar at the ANU on her work on global civil society and international law
23-08-2017
SSHA annual conference 2017:
 
 

The CISTAS project will be presenting two panels at this years 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association in Quebec, Canada.
23-08-2017
Call for contributions to Voluntas special issue:
 
 

Civil Society Organizations: the Site of Legitimizing the Common Good.