Events


Civilsamfundets rolle i det fremtidige Danmark - med særligt fokus på folkeoplysning og folkeskolens udvikling

 

Du inviteres hermed til at deltage i workshoppen

Civilsamfundets rolle i det fremtidige Danmark - med særligt fokus på folkeoplysning og folkeskolens udvikling

D. 10. juni 2016 kl. 9-16

Sted: Vartov (Store Sal), Farvergade 27, 1463 København K

Arrangør: Forskningsprojektet CISTAS, v. professor Lars Bo Kaspersen og

postdoc Christiane Mossin, Institut for statskundskab, Københavns Universitet

Formålet med workshoppen er at rejse spørgsmålet om civilsamfundets rolle som demokratisk aktør og velfærdsaktør – i dag og i fremtidens danske velfærdssamfund. Kan og bør civilsamfundet løfte essentielle offentlige opgaver, såsom integration, sundhed, velfærd, demokratisk dannelse og udvikling af folkeskolen? Kunne man forestille sig en fremtidig styrkelse af civilsamfundets rolle i denne henseende? Hvilke problemstillinger ville dette indebære?

Workshoppen fokuserer på de folkeoplysende foreninger - dedikeret til voksenundervisning såvel som til kultur- og fritidsaktiviteter - og rejser spøgsmålet om deres nutidige og fremtidige betydning for demokrati og velfærd under tre perspektiver:

Demokrati, dannelse og sammenhængskraft
Det er bredt anerkendt, at folkeoplysende foreninger spiller betydelige roller for demokratisk dannelse og social integration. Men hvad indebærer ’demokratisk dannelse og ’integration’ i relation til disse foreninger? Bidrager de faktisk til demokrati, dannelse og sammenhængskraft i bred og grundlæggende forstand, eller fokuseres der snarere på udvalgte befolkningsgrupper? Hvis det sidsteer tilfældet, kan og bør det være anderledes?

Organisatoriske muligheder og udfordringer for folkeoplysende foreninger
Af en række forskellige grunde er nye organisationsformer under udvikling. Vilkår for rekruttering affrivillige har ændret sig ligesom forholdet mellem frivillige og lønansatte i folkeoplysende foreninger.
Generelt gælder, at dele af civilsamfundet har undergået en høj grad af professionalisering. Sætter udbudsstyring (og andre former for kommunal styring i relation til støttemidler), markedskræfter såvel som nye kommunikations- og livsmønstre folkeoplysningen og frivilligheden under pres, eller snarere under konstruktiv forandring?

Folkeoplysende foreninger som velfærdsaktører - fokus på skoleområdet
En række folkeoplysende foreninger går aktivt ind i et samarbejde med offentlige myndigheder og institutioner, herunder folkeskolen. Den nye folkeskolereform åbner for muligheden af en endnu dybere integration af civilsamfundet i skolen. Hvordan opleves samarbejdet fra henholdsvis skolernes, kommunernes og foreningernes side? Vil samarbejdet potentielt kunne ændre folkeskolen? Hvor bred en vifte af opgaver kan man forestille sig, at de folkeoplysende foreninger kan påtage sig, uden at de mister forbindelsen til deres oprindelige formål?

Program

Kl. 9.00-9.45: Velkomst og introduktion

Introduktion ved Lars Bo Kaspersen og Christiane Mossin

9.45-10: Kaffe/ let morgenmad

10-11.45: Demokrati, dannelse og sammenhængskraft

Oplæg/ debat ved

 • Marianne Jelved, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, tidl. Kulturminister og Kirkeminister, Økonomiminister og Minister for nordisk samarbejde
 • Birgitte Nielsen, næstformand, DGI
 • Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Rikke Forchhammer, forstander, Krogerup Højskole
 • Hans Stavnsager, Seniorkonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

11.45-12.30: Frokost

12.30-14.00: Organisatoriske muligheder og udfordringer for folkeoplysende foreninger

Oplæg/ debat ved

 • Bente Ryberg, national chef, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • John Meinert Jacobsen, administrerende direktør, AOF
 • Thomas Bach, næstformand i Danmarks Idrætsforbund
 • Hans Stavnsager, Seniorkonsulent, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Pernille Frahm, medlem af kommunalbestyrelsen for SF, Frederiksberg Kommune

14.00-14.20: Kaffe, kage og frugt

14.20-16.00: Frivillige foreninger som velfærdsaktører – fokus på skoleområdet

Oplæg/ debat ved

 • John Elith Sørensen, lærer på Engelsborgskolen med ansvar for ’Åben skole’ projekter, projektleder og udviklingskonsulent i Lyngby Tårbæk Kommune
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
 • Thomas Bach, næstformand, Danmarks Idrætsforbund
 • Carolina Magdalene Maier, medlem af Folketinget for Alternativet, ordfører for bl.a. børn, familie, sundhed og undervisning
 • Vini Lindhardt, uddannelsesdirektør, Slagelse Kommune

Der vil blive serveret let morgenmad, frokost og eftermiddagskage og frugt; kaffe, te, vand og saft.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Susanna Dyre-Greensite (email: sjmg@ifs.ku.dk) senest d. 1. juni 2016

Vi ser frem til at se dig!


« Back

News

15-10-2019
How Transformative Innovation Movements Contribute to Transitions - New publication by Lara Monticelli
 
 

Lara Monticelli has contributed with a piece to the book: Atlas of Social Innovation 2nd Volume: A World of New Practices
25-06-2019
Currently 21 CISTAS publications are now available and 15 more will be available within a year
 
 


25-06-2019
CISTAS invites you to a workshop with Elisabeth Clemens
 
 

Professor of Sociology at the University of Chicago is currently visiting CISTAS. On June 26 a workshop on process-relational sociology and comparative research have been arranged.
24-06-2019
Conference season at CISTAS
 
 

Currently CISTAS are participating various conferences all around the world.
24-06-2019
Nine more publications from CISTAS - Have a look
 
 

Publications are currently being uploaded to Publications